levensloop en levensloopsparen in de levensloopregeling Sparen tegen de hoogste spaarrente
Levensloopsparen
Levenslooprekeningen
Vragen ?
Spaarloon
Verlofsparen
Links
HomeAlianz

Overzicht Alianz

LevensloopspaarrekeningAlianz
LevensloopRente3,5 %
BijzonderhedenHet product kenmerkt zich door de flexibele manier van vermogensopbouw. Zo kent Allianz Design Levensloop een unieke levensloopmodelportefeuille, die in samenwerking met de assetmanagers van Holland Beleggingsgroep is ontwikkeld. Hierbij wordt de zekerheid van sparen gecombineerd met de rendementsverwachtingen van beleggen. De levenslooprente bedraagt 3,5%. Ook behoort een individuele invulling van vermogensopbouw via zelfstandig beleggen of sparen tot de mogelijkheden. Via internet kan de klant 24 uur per dag zijn tegoed van Allianz Design Levensloop inzien.

Terug naar overzicht hoogste levenslooprente

email : info @ levensloop-sparen . nl

Levensloop-sparen.nl is een uitgave van Info4You

Alianz levensloopregeling
Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Levensloop-sparen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. Op alle vragen over levensloopregeling / levensloop en levensloopsparen is zo goed mogelijk een antwoord gezocht. SnelKoppelingen
 

 
zondag 9 augustus 2020