levensloop en levensloopsparen in de levensloopregeling Sparen tegen de hoogste spaarrente
Levensloopsparen
Levenslooprekeningen
Vragen ?
Spaarloon
Verlofsparen
Links
HomeASN Bank

Overzicht ASN Bank

LevensloopspaarrekeningASN Bank
LevensloopRente4 %
BijzonderhedenDit is de levenslooprente voor particuliere (individuele) deelnemers. Deze levenslooprente kan in 2006 wel omhoog, maar niet omlaag. Na 2006 wordt de levenslooprente variabel. Bij collectieve contracten via de werkgever geldt een toeslag op het tarief van 4,00%. Deze toeslag is afhankelijk van het aantal deelnemers per contract
BeleggenASN Levenslooprekening is in beginsel een spaarrekening. Indien u wenst te beleggen wordt voor u een effectendepot geopend, dat aan de spaarrekening wordt gekoppeld. Indien u gebruik maakt van de beleggingsvariant kunt u zelf bepalen voor welk gedeelte u spaart of belegt: 100% sparen is mogelijk, 100% beleggen is mogelijk, maar ook iedere andere verhouding tussen sparen en beleggen is toegestaan. De ASN Levenslooprekening fungeert te allen tijde als tegenrekening van uw effectendepot. Al uw aan- en verkooptransacties geschieden dus via de geblokkeerde ASN Levenslooprekening.
kostenTotale jaarlijkse fondskosten 1,10% per jaar (2005). Aankoopkosten 0,00% van de waarde van de beleggingen Verkoopkosten 0,00% van de waarde van de beleggingen Switchkosten 0,00% van de waarde van de beleggingen
OverlijdenDe beleggingen ASN Levenslooprekening worden verkocht zonder inhouding van transactiekosten. Het spaarsaldo en de opbrengst van de beleggingen kunnen zonder inhouding van opnamekosten worden opgenomen van de ASN Levenslooprekening. Het tegoed van de ASN Levenslooprekening wordt in één keer ter beschikking van de erfgenamen gesteld via de werkgever. Het aldus ter beschikking gestelde bedrag wordt als belast loon uit tegenwoordige dienstbetrekking uitgekeerd door de werkgever.

Terug naar overzicht hoogste levenslooprente

email : info @ levensloop-sparen . nl

Levensloop-sparen.nl is een uitgave van Info4You

ASN Bank levensloopregeling
Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Levensloop-sparen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. Op alle vragen over levensloopregeling / levensloop en levensloopsparen is zo goed mogelijk een antwoord gezocht. SnelKoppelingen
 

 
zondag 9 augustus 2020