levensloop en levensloopsparen in de levensloopregeling Sparen tegen de hoogste spaarrente
Levensloopsparen
Levenslooprekeningen
Vragen ?
Spaarloon
Verlofsparen
Links
HomeOHRA

Overzicht OHRA

LevensloopspaarrekeningOHRA
LevensloopRente4,5 %
BijzonderhedenRicht zich alleen op collectieve levensloop contracten.
BeleggenVan het brutoloon wordt door uw werkgever een bedrag ingehouden dat bij OHRA als premie in uw ‘levensloopverzekering’ wordt gestort. U heeft daarbij de keuze om in het OHRA Levensloop Spaar Fonds te blijven, in een van de vijf profielen te gaan of geheel vrij te beleggen in de OHRA en Delta Lloyd fondsen. Als deelnemer kunt u de beleggingskeuze definitief maken binnen uw eigen deel van de OHRA site, met behulp van uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
kostenPoliskosten: 0.06% van de poliswaarde met een maximum van € 2 per maand, transactiekosten: 0.5% aan- en verkoopkosten voor beleggingen (geen kosten bij het Spaar Fonds)
OverlijdenAls u onverhoopt mocht overlijden voor de einddatum van de levensloopverzekering mag OHRA wettelijk maximaal 90% uitkeren aan uw nabestaanden. OHRA biedt u de keuze uit 0%, 70% of 90% restitutie bij overlijden. Standaard staat uw verzekering op 90%. U kunt dit zelf eenvoudig wijzigen.

Terug naar overzicht hoogste levenslooprente

email : info @ levensloop-sparen . nl

Levensloop-sparen.nl is een uitgave van Info4You

OHRA levensloopregeling
Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Levensloop-sparen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. Op alle vragen over levensloopregeling / levensloop en levensloopsparen is zo goed mogelijk een antwoord gezocht. SnelKoppelingen
 

 
zondag 9 augustus 2020