levensloop en levensloopsparen in de levensloopregeling Sparen tegen de hoogste spaarrente
Levensloopsparen
Levenslooprekeningen
Vragen ?
Spaarloon
Verlofsparen
Links
HomeVergelijking Spaarloon en Levensloopregeling

Levensloopregeling of Spaarloon?

Naast de nieuwe levensloopregeling blijft ook de het spaarloon bestaan. In de tabel ziet u de verschillen en overeenkomsten tussen LevensloopSparen en Spaarloon. Voor 1 januari 2006 moet u bij uw werkgever aangeven of u kiest voor LevensloopSparen of Spaarloon. Inleggen in hetzelfde jaar op beide tegelijk is niet toegestaan. Elk jaar mag u weer kiezen. Uw vrijgevallen spaarloontegoed kunt u niet op uw Levenslooprekening laten storten. Indien u voor LevensloopSparen kiest dan moet uw werkgever uw spaarlooninleg stopzetten. Uw spaarloonrekening blijft gewoon bestaan.

Vergelijk spaarloon met levensloopsparen

 LevensloopregelingSpaarloon
Spaardoel Sparen voor inkomen tijdens verlof Na 4 jaar vrij besteedbaar
Bron Bruto salaris Bruto salaris
Maximale spaarbedrag per jaar
  • van het bruto jaarsalaris
  • 210% van het bruto jaarsalaris bedragen
Maximaal € 613
Fiscale voordelen
  • Omkeerregel: loonheffing wordt betaald bij opname van het verlof (bij opname belastingheffing in box 1).
  • Belastingkorting: € 183* per jaar waarin wordt ingelegd, wordt in mindering gebracht op de te betalen belasting.
  • Geen vermogensrendementsheffing in box 3.
  • Na 4 jaar wordt bruto bedrag netto opneembaar (geen belastingheffing).
  • Deblokkeren is mogelijk voor specifieke doelen.
  • Geen vermogensrendementsheffing in box 3 gedurende de 4 jaar dat het tegoed geblokkeerd staat.
Werkgever moet regeling aanbiedenJaNee: U kunt alleen aan de spaarloonregeling deelnemen als uw werkgever die aanbiedt.
Eigen keus bij welke verzekeraarbank u spaartJaNee

* Dit bedrag geldt voor 2006 en zal jaarlijks geïndexeerd worden.

email : info @ levensloop-sparen . nl

Levensloop-sparen.nl is een uitgave van Info4You


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Levensloop-sparen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. Op alle vragen over levensloopregeling / levensloop en levensloopsparen is zo goed mogelijk een antwoord gezocht. SnelKoppelingen
 

 
vrijdag 18 september 2020