levensloop en levensloopsparen in de levensloopregeling Sparen tegen de hoogste spaarrente
Levensloopsparen
Levenslooprekeningen
Vragen ?
Spaarloon
Verlofsparen
Links
HomeWat gebeurt er met verlofsparen?

Vanaf 1 januari 2006, de ingangsdatum van de levensloopregeling, kan niet meer in de oude verlofspaarregeling worden gespaard, alleen nog in de nieuwe levensloopregeling. De verlofspaarregeling gaat op in levensloop (levensloopsparen). Bestaand tegoed op de verlofspaarregeling wordt gezien als levenslooptegoed.

Werknemers, Werkgever en financiŽle instellingen moeten nog wel nieuwe afspraken maken om te zorgen dat de oude verlofspaarregeling wordt omgezet in een nieuwe levensloopregeling. Deze moet voldoen aan de nieuwste voorwaarden van de levensloopregeling. Dit betekent dat er extra afspraken moeten worden gemaakt over sparen in tijd. Binnen de levensloopregeling is het alleen mogelijk om in geld te sparen. De tijdspaarmogelijkheid zoals die in de verlofspaarregeling bestond, vervalt.

Waarom wordt de aparte verlofspaarregeling afgeschaft?

De bestaande verlofspaarregeling bleek teveel nadelen te hebben. Daardoor maakten er minder werknemers gebruik van verlofsparen dan de bedoeling was. Zo bood niet elke werkgever een verlofspaarregeling aan. Daarnaast kon het tegoed op de verlofspaarregeling niet altijd worden meegenomen naar de volgende werkgever. Om deze reden is ook de tijdspaarmogelijkheid in de nieuwe levensloopregeling afgeschaft.

Ander nadeel was dat de werknemer niet vrij was om te bepalen welke financiŽle instelling het spaargeld beheerde, dit werd bepaald door de werkgever. De levensloopregeling kent deze nadelen niet en is bovendien uitgebreider.email : info @ levensloop-sparen . nl

Levensloop-sparen.nl is een uitgave van Info4You


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Levensloop-sparen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. Op alle vragen over levensloopregeling / levensloop en levensloopsparen is zo goed mogelijk een antwoord gezocht. SnelKoppelingen
 

 
vrijdag 18 september 2020