levensloop en levensloopsparen in de levensloopregeling Sparen tegen de hoogste spaarrente
Levensloopsparen
Levenslooprekeningen
Vragen ?
Spaarloon
Verlofsparen
Links
HomeIk wil met verlof tussen 2 banen in ?

Met de levensloopregeling kunt u alleen met levensloopverlof als u een arbeidsovereenkomst hebt. Tussen twee banen door kunt u dus niet met verlof.
U kunt wel bij het verlaten van uw baan het tegoed van de levenslooprekening opnemen. Het tegoed wordt dan in één keer uitgekeerd, waarbij u ook in één keer loonbelasting over het totale bedrag moet betalen. U heeft dan geen recht op de levensloopverlofkorting.

terug naar vragenoverzichtemail : info @ levensloop-sparen . nl

Levensloop-sparen.nl is een uitgave van Info4You


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Levensloop-sparen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. Op alle vragen over levensloopregeling / levensloop en levensloopsparen is zo goed mogelijk een antwoord gezocht. SnelKoppelingen
 

 
vrijdag 18 september 2020