levensloop en levensloopsparen in de levensloopregeling Sparen tegen de hoogste spaarrente
Levensloopsparen
Levenslooprekeningen
Vragen ?
Spaarloon
Verlofsparen
Links
HomeLevensloopregeling

Met de levensloopregeling kunt u een deel van uw brutosalaris sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren.

De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals:

  • langdurend zorgverlof
  • sabbatical
  • ouderschapsverlof
  • educatief verlof
  • overig onbetaald verlof
  • verlof voorafgaand aan het pensioen.

     
Van het brutoloon wordt een bedrag ingehouden dat op een speciale spaarrekening die op uw naam staat wordt gestort, of als premie voor uw Ďlevensloopverzekeringí wordt overgemaakt. Dit kan bij een verzekeraar, bank, dochter van een pensioenfonds of beleggingsinstelling zijn.

In overleg met de werkgever kunt u ook gespaarde tijd, bijvoorbeeld bovenwettelijke vakantiedagen, overwerkuren of adv-dagen, om laten zetten in geld. Dit bedrag kan dan op de levenslooprekening worden gestort.

Uw werkgever kan een financiŽle bijdrage leveren aan uw levensloopregeling, maar dit is niet verplicht.

Meest gestelde vragen

Hoeveel mag ik sparen?
Wat is het Belastingvoordeel van het levensloopsparen ?
Wie kunnen er gebruik maken van deze regeling ?
Kan ik zelf bepalen wanneer ik op verlof ga?
Hoe werkt de overgangsregeling voor oudere werknemers?
Waar kan ik mijn geld sparen ?
Hoe kan ik het geld opnemen ?
Hoe zit het met de belastingen ?
Hoeveel geld mag ik opnemen ?
Hoe vaak mag ik de levensloopregeling gebruiken ?
Kan ik dit levensloopsparen ook gebruiken voor mijn prepensioen ?
Ik ga met pensioen en ik heb nog een tegoed over ?
Kan ik de levensloopspaarrekening meenemen naar een andere baan ?
Ik wil met verlof tussen 2 banen in ?
Wat gebeurd er met het tegoed bij overlijden ?

email : info @ levensloop-sparen . nl

Levensloop-sparen.nl is een uitgave van Info4You


Disclaimer Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Levensloop-sparen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. Op alle vragen over levensloopregeling / levensloop en levensloopsparen is zo goed mogelijk een antwoord gezocht. SnelKoppelingen
 

 
vrijdag 18 september 2020